Remedia

Wat is Remedia?

Remedia is het bedrijf van Riet Nigten. Een remedie is volgens Van Dale: middel of maatregel tot herstel of tot opheffing van een als verkeerd of ongewenst beschouwde toestand.

Dat is waar Remedia voor staat en wel op de specifieke gebieden van persoonlijke ontwikkeling zowel in werk als persoonlijk leven, spirituele groei en het optimaal gebruiken en inzetten van diverse talenten. Remedia biedt advies en training voor het opheffen van persoonlijke en organisationele blokkades die een gewenste groei in de weg staan

Wie is Riet Nigten?

Dit ben ik. Ik ben moeder van twee fantastische volwassen zoons en de vrouw van Piet, die me in al mijn ondernemingen al vele jaren gesteund heeft.

Ik ben ook socioloog en geregistreerd counselor en trainer in communicatieve en cross-culturele vaardigheden. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor personeel en organisatie.

Mijn passie voor het ondersteunen van diversiteitsmanagement, het ontwikkelen van manieren om alles uit medewerkers te halen en het gebruik maken van verscheidenheid komt deels door mijn werk in Afrika en Oost Europa. Hier zag ik hoe empowerment kan leiden tot prachtige ontwikkelingen. Het werken met teams die samengevoegd worden deed ik in productiebedrijven, die ik trainde om dienstwisselingen efficienter en effectiever te laten verlopen, en bij de fusie van waterleidingbedrijven. Ik ondersteun de leidinggevenden om hun medewerkers gemotiveerd te houden door het doel voor ogen te houden. Het gezamelijk ontwikkelen van visie en strategie in kleinere organisaties of met afdelingen blijkt enorme energie vrij te maken waardoor onverwachte resultaten mogelijk blijken. De basis hiervoor lag in mijn studie sociologie, mijn opleiding tot trainer en veel verschillende cusussen in o.a. Lerende Organisatie, Transactionel Analayse, NLP, groepsdynamica en communicatieve vaardigheden (onderhandelen, leidinggeven en feedback) Verder maak ik gebruik van veel verschillende oefeningen en hulpmiddelen zoals het kwaliteitenspel, waarmee voor mensen en organisaties hun kwaliteiten herkennen en kunnen benoemen. Hierdoor kan samenwerking sterk verbeteren.

Mijn inspiratie vind ik in de kick die mensen krijgen als ze zich bewust worden van hoe relaties in elkaar steken, hoe problemen ontstaan en kunnen worden voorkomen, maar met name hoe ze uit niet-productieve situaties kunnen stappen en blijven. Dit doe ik door mensen te trainen beter naar naar elkaar te luisteren en op een positieve manier assertief te zijn.

Als coach ondersteun ik mensen bij het nemen van soms moeilijke beslissingen, het loslaten van het oude en de stap naar het nieuwe durven nemen. Hiervoor gebruik ik zowel analytische, lichaamsgerichte als kunstzinnige oefeningen, steeds afgestemd op de behoefte op dat moment. Als coach help ik mensen hun kracht (terug) te vinden en vanuit hun kracht hun leven (opnieuw) vorm te geven.Als coach geef ik sturing en ondersteuning maar de coachee houdt bij mij de touwtjes in eigen handen.

Als counselor werk ik vaak met meditatie als middel voor bewustwording van wat er eigenlijk speelt. Evenals het gebruik van kunstzinnige werkvormen brengt dit ons bij de minder bewuste zaken, die vaak ons leven richting geven. Het herkennen van deze onbewuste of halfbewuste kennis is voor velen de start van een groeiproces, of de weg naar een bevredigende oplossing voor ervaren problemen.

Werkwijze

Aan het begin van elk traject vind een intake gesprek plaats. In dit gesprek kijken we of er een klik is.  Bij het werk in organisaties volgt dan meestal een gezamenlijke analyse van de huidige en de gewenste situatie. Hierna worden de doelen vastgesteld en afspraken gemaakt over de te volgen aanpak.

Home